Tür:
Restorasyon
Tarih:
Ocak 2, 2022

Mardin’in Artuklu ilçesinde Teker Mahallesinde Ada 387, Parsel 4 de yer alan Mardin Gastronomi Müzesi’nin kısmen güney cephesini oluşturan II. grup sivil mimari örneğidir. Konak, Mardin Tekke Mahallesi’nde bugün artık mevcut olmayan tarihî şehir surlarının kenti güneyden çevrelediği alan içinde, Mort Şmuni Kilisesi’nin batısında inşa edilmiştir. 19. yüzyılın sonlarında Meclis-i idare azasi olan Abdülkadir Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Mimarbaşı Sarkis Lole tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir.

Abdülkadir Paşa’nın 1899 tarihinde Mardin’de görevde olduğunu gösteren belge ve tapu tutanağındaki 1907 tarihi, konağın 19. yüzyıl sonunda yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Abdülkadir Paşa Mardin’e mutasarrıf olarak atandığında, kardeşi Hüseyin Çelebi ile birlikte bu konağı inşa ettirmiş ve aileleriyle birlikte burada yaşamışlardır. Konak, Hüseyin Çelebi’ye ait bölümü ailesi tarafından yaşama mekânı olarak kullanılmasının yanı sıra devlet işlerinin de yürütüldüğü resmî bir bina vazifesi de görmüştür. Ayrıca Hüseyin Çelebi ve ailesi vefat edince evin tapusu Ferit Koç’un üzerine kayıt edilmiştir.